مهارت‌های شغلی برای همه

در این دوره چه خواهید آموخت

موفقیت در کار و مسیر شغلی نیازمند دانستن موارد مختلفی است که در این دوره آموزشی به آن پرداخته شده است. از آشنایی با سیستم کار در سازمان‌ها با ساختار‌های مختلف تا چگونگی موثر بودن در آن ساختارها همگی در این دوره آموزش داده شده است. اگر می‌خواهید در شغل خود موفق‌تر باشید حتما این دوره را مشاهده کنید.

فهرست مطالب این دوره‌ی آموزشی

امتیاز کاربران به این دوره

نقد شده توسط: