شناخت رهبری سازمانی و سبک‌های آن

در این دوره چه خواهید آموخت

این دوره آموزشی نگاهی جامع به مبحث رهبری دارد از تعریف تا سبک‌ها و تئوری‌های موجود در این موضوع همگی در این دوره اموزشی به شما آموخته خواهد شد. دانستن این دوره به شما کمک خواهد کرد که نه تنها در موقعیت کاری خود موفق تر باشید بلکه در زندگی هم بتوانید بسیاری از این سبک‌ها را پیاده سازی کنید.

فهرست مطالب این دوره‌ی آموزشی

امتیاز کاربران به این دوره

نقد شده توسط: