روش‌های بهبود ارتباط با دیگران

در این دوره چه خواهید آموخت

بهبود روابط بین فردی یک امر ضروری برای هر فردی است. بسیاری از ما بزرگترین لطمه‌های زندگی خود را زمانی می‌خوریم که در یک ارتباط کاری یا ارتباط عاطفی به درستی عمل نمی‌کنیم و ارتباط خود را با فرد مقابل به درستی مدیریت نمی‌کنیم. این دوره آموزشی به شما کمک خواهد کرد که روابط بین فردی خود را بهبود دهید و یک گام به موفقیت و خوشحالی نزدیک‌تر شوید.

فهرست مطالب این دوره‌ی آموزشی

امتیاز کاربران به این دوره

نقد شده توسط: